Det underlige dypet

1.) Brudge Første gangen jeg oppdaget at Brugden finnes i Norge, måtte jeg google den flere ganger i løpet av dagen. Selv om fisken bare spiser plankton og er ufarlig for mennesker, er det ikke en fisk jeg ville møtt på svømmetur. Brugden er havets nest største fisk, og kan bli opp mot 13 meter lang. På grunn av overfiske er fisken utryddingstruet. Den er fredet i de fleste farvann, også i Norge. 2.) Havmus Denne merkelige fisken med vinger, oppdaget jeg i arbeidet mot rutilutvinning i Førdefjorden.  Den har en pigg på første ryggfinne som er forbundet med en giftkjertel. Giften er mild, men kan forårsake store smerter. Den opptil 1,5 meter lange fisken ble tidligere brukt som medisin mot betennelser og stikkskader, men det foregår ikke noe kommersielt fiske etter havmus lengre. 3.) Skolest Skolesten er en skjelden dypvannsfisk. Man kan ikke akkurat påstå det er en vakker fisk. Det er kanskje like greit at den skjeldent ser dagens lys? Kjøttet skal visstnok være velsmakende, men man driver ikke kommersielt fiske av arten. Den kan bli opp mot 1 meter lang. 4.) Piggkate Som navnet kanskje tilsier er denne fisken full av pigger. På oversiden har piggkata 30-50 torner i en rekke fra første halefinne til bak øynene. Halen er dekket med tre rekker pigger.  Piggskaten kan avgi elektriske støt hvis man tar den i halen. I Norge driver man ikke med kommersielt fiske av arten. Kjøttet skal smake litt som sjøkreps. 5.) Håkjerring Håkjerringa er en artig fisk fordi den er så enorm. Den kan komme på størrelse med en hvithai.  Den spiser omtrent alt den kommer over. Den har et ry på seg å være en sløv og langsom fisk. Håkjerringas kjøtt er giftig. I følge artsdatabanken bør fisken få rødlistestatus i Norge i henhold til “føre var”-prinsippet. Grunnen til det er at den føder få unger, vokser sent og på grunn av miljøforurensing.]]>

2 thoughts on “Det underlige dypet

  1. Søkte på “håkjerring”, og kom innpå her. – Interessant og velskreven blogg. 🙂 🙂
    Vil berre kommentere at bildet du har brukt av håkjerring er av ein kvithai, eller ein usannsynleg stor håbrann. 🙂

  2. Måtte sjekke bloggen. Det der er iallfall ikke en håkjerring. Ei heller hvithai. Makrellhai eller håbrann tipper jeg 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *