Å kalle en spade for en spade

Det tok nesten tre døgn før noe skjedde i forhandlingene. Tirsdag kveld fikk danskene fart i sakene. Eller, om danskene egentlig drar forhandlingene fremover er en definisjonssak. De arrangerer i litt allefall action i gangene. Det har lenge vært antatt at Danmark kom til å legge frem et nytt forslag til  forhandlingstekst.  Teksten har nå sett dagens lys, og setter sinnene i kok blant utviklingslandene. Landene i G77-gruppen kaller forslaget inhumant. [caption id="attachment_142" align="aligncenter" width="200" caption="Foto: Tomas Solli"]Foto: Tomas Solli[/caption] Danskene, som er vertsland for forhandlingene, har fått kritikk for at teksten kun ivaretas de rike landenes interesser. Climate Action Network påpeker at teksten verken er rettferdig eller ambisiøs. Den vil heller ikke levere tilstrekkelig finansiering eller teknologi for å støtte utviklingsland. Norges forhandlingsleder Hanne Inger Bjurstrøm, er svært tilbakeholden med å svare på spørsmålet om tekstens innhold. Likevel roser hun danskene for å forsøke å dra forhandlingene videre. Prosessen rundt danskenes tekst, har blitt kritisert for å være utransparent. De ulike landene skal også ha fått presentert ulike dokumenter fra Danmark. Jeg har tidligere vært forsiktig med å uttale meg for kritisk til det danske forslaget, men nå kan jeg kalle en spade for en spade. Det virker som om man er mer opptatt av å få et tekstdokument ut av dette møtet, enn hva teksten faktisk inneholder. At fattige land opplever dette forslaget er inhumant, er det veldig alvorlig. Vi har nesten blitt for opptatt av hakeparenteser og kommasetting, enn verdens fremtid. Personlig mener jeg at danskene har kommet for tidlig på banen med forslaget sitt, og at det kan forstyrre den demokratiske prosessen om å få konsensus om en avtale. København COP15]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *