Med døra på gløtt, på stedet hvil

[/caption] Uken startet med at Afrika blokkerte det forhandlingssporet som arbeider med utslippsmål for de landene som allerede har forpliktelser gjennom Kyoto-avtalen. Årsaken til dette er at Afrika føler at de verken blir hørt på eller tatt seriøst i forhandlingene. Det afrikanske folk opplever at deres eksistens er truet på grunn av klimaendringene. Resten av verden er mer opptatt av å få med USA på en ny avtale, og nedjusterer derfor sine mål for å få med amerikanerne. Afrika ville derfor blokkere forhandlingene, frem til man begynner å diskutere hva som er viktig, nemlig hvor store utslippskutt de rike landene skal ta på seg. Tirsdag kveld åpnet Afrika døren på gløtt for videre forhandlinger, men med det kravet om at rike land må fortelle hvor mye de skal kutte av utslipp hjemme og hvor mye som de skal kutte utenlands. I dag kan også land si at de kutter i utslipp ved å plante mer skog enn de hugger ned. Dette er fordi at skog tar opp CO2, og gjør det om til oksygen. I går, onsdag skulle de rike landene svare på Afrikas spørsmål. Dette ga ikke nevneverdige resultater. Ingen av de store utslippslandene kom med nye tall for utslippskutt, og kunne heller ikke si hvor mye de skulle kutte utenlands. Afrikas krav for å fortsette forhandlingene var at rike land må svare på hvor store utslippskutt de skal ta innenlands og utenlands. Ettersom ingen av de rike landene har svart på Afrikas spørsmål, kommer det i dag opp et spørsmål; Kommer Afrika igjen til å blokkere forhandlingene? Heller ikke Norge kommer med noe nytt. I Norge i dag, har vi et klimaforlik som sier at vi skal kutte våre utslipp med 30 prosent fra 1990-nivå. To tredjedeler av disse kuttene skal tas på hjemmebane, mens en tredjedel skal tas utenlands. Under klimamøtet i Bangkok i oktober sa Norge at vi er villige til å øke vår målsetning til 40 prosent, dersom det kan bidra til en klimaavtale. Likevel virker det ikke som om regjeringen har bestemt seg for om man fremdeles skal kutte en tredjedel hjemme, eller bare halvparten. Jeg mener at  den norske regjering må så snart som mulig komme til enighet om hvor store utslippskutt som skal tas hjemme.  Vi må tørre å ta 40 prosent av kuttene  innenlands. Samtidig må vi hjelpe fattige land økonomisk med å kutte i sine utslipp, tilpasse seg klimaendringene og overføre klimavennlig teknologi. Mange støtter Afrika i deres valg om å blokkere, likevel er det mange som påpeker at blokkering ikke nødvendigvis er måten å dra forhandlingene videre på. Mer oppdateringer om Afrika kommer.]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *