Blir Afrika ofret til fordel for USA?

Memo to self: Ikke ta på deg strømpebukser når du skal til en by hvor det er 25 varmegrader. Det er lite behagelig. Barcelona 011 Det er en måned igjen til de internasjonale klimaforhandlingene i København, vår tids viktigste forhandlinger. Denne uken samles verdens land under mellomforhandlingene i Barcelona, med et håp om at man får fremgang i forhandlingene. Men dagens møte i Spania viser at vi fremdeles langt igjen for å oppnå en bindende og ambisiøs klimaavtale i København i desember. I dag, tirsdag, har Afrika gått inn for å blokke forhandlingene på forhandlingssporet for de landene som allerede har forpliktelser gjennom Kyoto-avtalen. Afrika mener at de verken blir lyttet til eller tatt alvorlig i forhandlingene, og mener at de andre gruppene ikke tar samtalene alvorlig nok og ikke har innsett alvoret. Kontinentet kommer til å bli hardt rammet av klimaendringene, og afrikanerne føler at eksistensen til afrikanske folk er truet. USA har i dag ingen klimaforpliktelser gjennom Kyoto-avtalen. Mange land er opptatt av å få USA med på en ny avtale, og skrur derfor ned ambisjonene og forventningene til møtet i desember. Afrika opplever derfor at man ofrer dem, for å få USA med på en ny klimaavtale. Personlig mener jeg at det er viktig at klimaavtalen fra København ikke blir noe mindre bindene enn hva Kyoto-avtalen er. Dersom vi skal unngå farlige klimaendringer er det essensielt at rike land påtar seg store og bindende utslippskutt. Et av de store forhandlingsspørsmålene er hvor store og hvor bindende utslippskutt rike land skal ta på seg. Det har lenge vært stor mistillit mellom rike og fattige land, ettersom rike land ikke gir noe signal om at de ønsker å ta drastiske kutt i egne utslipp. Afrika-gruppen mener at dette er essensielt i en ny avtale, og at man til nå har feil fokus i forhandlingene. Gruppen krever at rike land påtar seg 40 prosent kutt innen 2020, slik som forskerne anbefaler. Jeg mener den Norge bør støtte Afrika i at det bør komme mer ambisiøse klimaforpliktelser fra rike land. Det er viktig at vi ikke firer på kravene. [caption id="attachment_118" align="aligncenter" width="225" caption="Stand with Africa on Kyoto targets now. "]Stand with Africa on Kyoto targets now. [/caption]]]>

2 thoughts on “Blir Afrika ofret til fordel for USA?

  1. Thanks a lot for the great post. While I used to be reading it I located a few things that I’ve been contemplating lately. I needed to depart you a brief observe to let you already know that I admire what you wrote. Lately I’ve been coping with some troublesome private points and have felt somewhat disconnected. There is a number of on-line content material obtainable however it is wonderful content material material like yours that gives data to folks similar to myself. I discovered so much from your post. Thanks, and I will definitely bear in mind your put up and come back once far more to read extra of your terrific content material in the future.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *