Erik Solheim: Gro, bibel og natur

[/caption] Dette var en digresjon, men også i dag hadde han kasta på seg en grønn genser og slang fra seg Bibelmetaforer. Noe jeg egentlig syns er ganske artig, fordi poengene hans er gode. “Bibelen starter med natur, og slutter med natur”…sier Solheim.  (og litt andre greier om bibel og natur) “Hvem er vi som setter oss i Guds sted, og fratar neste generasjon til å oppleve norsk og internasjonal natur.” Solheim startet ikke innlegget sitt med klimaprat, selv om han presiserte at dette er vår tids viktigste miljøutfordring. Miljøvernministeren brukte mye av tiden sin på til å snakke om verdifull natur. Nå må vi gjøre et krafttak for å verne arter og verne natur.  Innen 10 år vil han at den norske rødlista skal være halvert. Altså da ikke ved å utrydde dem, men ved å ta vare på dem selvsagt. Å verne store sammenhengende naturområder er et viktig tiltak for å ta vare på de trua plantene og dyrene. “Noe av det viktigste jeg har gjort som miljøvernminister er å få til den nye naturmangfoldloven. Dette er den viktigste loven på 100 år, som gjør det mulig å ta spesielt vare på noen enkelte naturtyper og arter”. Dette er jeg enig i, Solheim. Naturmangfoldloven er det viktigste verktøyet for å ta  vare på våre planter og dyr. Kanskje det aller viktigste er at vi nå kan få til dette med prioritere arter og utvalgte naturtyper, som skal få særlig beskyttelse. Det jeg imidlertid er redd for, er at denne prosessen med å finne hvilke arter og naturtyper vi skal prioritere først tar så lang tid, at vi mister dem på veien i alt papirarbeidet. En annen svakhet med Naturmangfoldloven er at den ikke gjelder til havs. Mange av rødlisteartene finnes i havet, og man er avhengig av vern til havs dersom vi også skal ta vare på disse. Men Gud bevares (jeg er inspirert av Erik), Naturmangfoldloven er en stor og viktig seier også for miljøbevegelsen. Nå må dere bare få tatt den i bruk! Det er valgkamp, og hvor enn så lei vi er av at politikerne skal dra frem partiet sitt ved alle anledninger, så må vi bare tåle det. Også Solheim brukte anledningen til litt rødgrønn-propaganda. Han oppfordret miljøbevegelsen til å mobilisere folk til å stemme ved valget, og at de stemmer miljøvennlig. Hvis ikke risikerer vi å  få en Høyre/FRP-regjering. “USA gikk fra Bush til Obama. Skal Norge gå fra Obama til Bush?”, sa miljøvernministeren i forhold til en eventuell Høyre/FRP regjering. Selv om jeg skal være partipolitisk uavhengig, så er jeg enig med Solheim. En Høyre/FRP regjering ville vært katastrofe. Et  parti som vil ta bort miljøvernministerposten og legge ned miljøverndepartementet, kan ikke komme til makta. Natur og Ungdom advarer mot å stemme på parti som ikke sier klart nei om de vil åpne Lofoten og Vesterålen for oljevirksomhet eller ikke. Dette er Høyre, FRP og Arbeiderpartiet. Jeg oppfordrer alle med stemmerett å komme seg opp av sofaen 14. September, og stemme på de partiene som sier nei til Lofoten og Vesterålen. Til slutt kom Solheim også inn på klima. Han var veldig opptatt av at vi måtte ta en Gro, ja jeg tror nesten at han sa det tre ganger. “Norge må ta en Gro.” Altså at vi skal beskjedent skal gå ut i verden, og få den med i en  riktig retning.  Da tenker han vel kanskje spesielt  på EU og USA. Jeg er enig! Men med dagens klimaforlik er faktisk ikke verdens beste. Vi har blitt slått av Skottland, og våre mål er langt fra det FNs klimapanel sier at den rike verden må kutte. Skal vi faktisk være en pådriver for en  ambisiøs klimaavtale i København, må vi øke vårt eget utslippsmål til minst 40% innen 2020. Erik har fine visjoner for fremtiden. Han vil blant annet: – At Norge blir storeksportør av grønn teknologi og grønn kraft – Overføre kompetansen vi har i oljeindustrien i fornybarsektoren – Stoppe oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen – Gjøre Norge til et EL-bil land – Bruke penger fra pensjonsfondet til grønn teknologi Forresten; Han planlegger å stille til gjenvalg, og sitte fire år til…]]>

4 thoughts on “Erik Solheim: Gro, bibel og natur

  1. haha 🙂
    Ja, jeg så den. Det er faktisk den samme genseren han gikk med forrige gang jeg møtte ham i Oppland. Han ser veldig trivlig ut da, men kanskje ikke det beste for imaget 😉

  2. Jada, reinsdyrjakka til Solheim får ei hel side i VG i dag. Åpning av nasjonalparker sammen med kongelige selger tydeligvis ikke like godt som mobbing av statsråder med håpløs klessans

  3. Solheim er HOT uansett hva han har på seg! Husk at dette er mannen som ofrer blod, svette og tårer i valgkamen! Nesten en hel vensrearm ofra han! GO SOLHEIM! Jeg synes alle bure kutte seg litt i venstre arm for miljøer sin skyld.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *